Cookies

BNP Paribas Cardif anvender cookies på hjemmesiden til at huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Continue" til højre accepterer du vores brug af cookies. For at læse mere om cookies klik på "learn more".

Persondata

 

INFO OM PERSONDATAHÅNDTERING OG HVIDVASKNING AF PENGE

 

Behandling af personoplysninger

 

Dine personoplysninger behandles af BNP Paribas Cardif. Motivet til behandlingen er, at personoplysningerne er nødvendige, for at BNP Paribas Cardif kan indgå forsikringsaftalen eller opfylde sine pligter ifølge f.eks. aftaler, love eller andre bestemmelser. Personoplysningerne kan desuden blive behandlet til forretnings- og produktudvikling såvel som til informations-, statistik- og markedsføringsformål.
Personoplysningerne kan blive videregivet til behandling i et andet selskab inden for den koncern, som BNP Paribas Cardif tilhører, eller til en af BNP Paribas Cardifs samarbejdspartnere inden for eller uden for EU- og EES-området. Visse oplysninger, f.eks. følsomme oplysninger om dit helbred, kan indhentes og kan blive behandlet i forbindelse med risikovurdering eller skaderegulering. Personoplysningerne kan desuden indhentes og kan blive behandlet for at forhindre bedrageri, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
For at beskytte din personlige integritet behandler vi alle personlige oplysninger med stor forsigtighed. Dine personoplysninger vil derfor kun være tilgængelige for personer, der skal bruge dem for at kunne udføre deres arbejde og kun i den udstrækning, hvor det er nødvendigt.
BNP Paribas Cardif kan optage eller på anden måde dokumentere din telekommunikation med selskabet.


Forsikringsgiveren er personoplysningsansvarlig. Hvis du vil kontrollere, hvilke af dine personoplysninger der er registreret, kan du henvende dig til BNP Paribas Cardif og få en udskrift af registeret. Du kan også få korrigeret eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring om nye forsikringsprodukter og serviceydelser, kan du skriftligt meddele dette til:

BNP Paribas Cardif
Box 24110
SE 400 22 Göteborg


Fælles skadeanmeldelsesregister

For at nedbringe forsikringsselskabets omkostninger til erstatninger, der er baseret på urigtige oplysninger, benytter BNP Paribas Cardif sig af et fælles skadeanmeldelsesregister for forsikringsbranchen (GSR). Registeret indeholder visse oplysninger om skaden samt oplysning om, hvem der har begæret erstatning. Registeret benyttes kun i forbindelse med skaderegulering. Det betyder, at BNP Paribas Cardif kan se, om du tidligere har anmeldt en skade hos et andet forsikringsselskab.
Personoplysningsansvarlig for GSR er GSR AB, Box 24171, SE 104 51 STOCKHOLM.


Derfor skal BNP Paribas Cardif stille spørgsmål

Hvad er hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme?

Hvidvaskning af penge er, når man forsøger at forvandle penge, der stammer fra kriminel virksomhed, til lovlige ressourcer, der kan fremlægges åbent. Det kan være penge fra narkotikakriminalitet, skattesvindel, smugling, tyveri, bedrageri, våbenhandel m.m.

Finansiering af terrorisme er økonomisk støtte til terrorister. Dermed menes ikke kun at give direkte bidrag til terrorisme, men også at indsamle, skaffe eller modtage penge eller andre forsyninger, som man ved kommer til at finansiere terrorisme.

Ved at udnytte de finansielle systemer, f.eks. ved at tegne en forsikring, kan den person, der ønsker at hvidvaske penge, gøre det svært at spore, at pengene kommer fra kriminel virksomhed.

Alle finansielle virksomheder i EU har pligt til at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Ifølge den svenske hvidvaskningslov skal samtlige forsikringsselskaber foretage en vurdering af risikoen for, at selskabet benyttes til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Selskabet skal ifølge loven have god viden om kunderne og deres adfærd. Selskabet skal desuden forstå formålet med kundens forretningsforhold og med de transaktioner, kunden ønsker at gennemføre.

Den kundeinformation, selskabet får fra dig, bliver behandlet fortroligt.

 

BNP Paribas Cardif skal stille dig nogle spørgsmål

Formålet med denne forpligtelse

Når du vil tegne en forsikring, skal du svare på spørgsmål om aftalen og legitimere dig med gyldige id-dokumenter. I visse tilfælde skal du fortælle BNP Paribas Cardif, hvor pengene kommer fra. Som kunde skal du også være forberedt på at skulle fremvise kvitteringer, fakturaer eller andre dokumenter, som bestyrker din forklaring.


Hvis du er ny kunde

BNP Paribas Cardif har i visse tilfælde pligt til at kontrollere din identitet, hvis du ønsker at være ny kunde. For at få mere at vide om dig og for at kunne udføre den ønskede serviceydelse er BNP Paribas Cardif nødt til at stille dig nogle supplerende spørgsmål.


Hvis du allerede er kunde

Som eksisterende kunde kan du blive bedt om at fremvise gyldige id-dokumenter og svare på supplerende spørgsmål, når du for eksempel anmoder om en ny forsikring.


Hvis du bor i udlandet

Hvis du bor i udlandet, gælder der særlige regler. BNP Paribas Cardif skal vide, om du har eller har haft en høj politisk post eller et højt embede inden for staten, eller om du er nært beslægtet med en sådan person.


Erhvervskunder

Hvis du er repræsentant for en virksomhed eller har egen virksomhed, skal du kunne fremvise gyldige id-dokumenter, som viser, at du er tegningsberettiget i firmaet. BNP Paribas Cardif skal også undertiden vide, hvem der ejer mere end 25 procent af virksomheden og om nogen andre personer har medindflydelse i firmaet. Du skal desuden være forberedt på at svare på spørgsmål om virksomhedens drift og omsætning, og om hvordan virksomheden har til hensigt at udnytte BNP Paribas Cardifs tjenester.


I visse tilfælde har BNP Paribas Cardif ikke lov til at udføre tjenesten

Hvis du ikke kan fremvise gyldige id-dokumenter eller ikke kan give den ønskede information, kan BNP Paribas Cardif ikke tegne forsikringer eller modtage penge.

Hvis BNP Paribas Cardifs ansatte ikke følger loven om hvidvaskning af penge, kan vedkommende blive straffet, og selskabet kan blive ramt af sanktioner fra Finanstilsynet.

Hvis BNP Paribas Cardif har mistanke om hvidvaskning af penge, bliver det anmeldt til Rigspolitiets særlige afdeling for økonomisk kriminalitet.

BNP Paribas Cardif videregiver gerne supplerende oplysninger i sager, der kan opstå på grund af loven om hvidvaskning af penge.

 

Yderligere oplysninger

 

Nærmere oplysninger om regelsættet for foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme gives også af Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk.