Kunder

Her hjælper vi dig med spørgsmål vedrørende dine forsikringer.

Sådan ansøger du om erstatning

Er du blevet ramt af en skade og vil du ansøge om erstatning fra din forsikring? Ufrivillig arbejdsløshed og midlertidig uarbejdsdygtighed er to skader, hvor du kan anmelde direkte på vores hjemmeside. For andre skadeanmeldelser bedes du kontakte os på 80 70 20 80.

 

Ved ufrivillig arbejdsløshed skal du uploade:

 • Ansættelseskontrakten
  Vi skal have en kopi af hele din ansættelseskontrakt fra det job, som du er blevet opsagt fra. (Hvis ansættelsen varede under seks måneder, bedes du også uploade ansættelseskontrakten fra din tidligere ansættelse.)
 • Opsigelsen
  Vi skal have en kopi af din opsigelse. (Hvis ansættelsen varede under 6 måneder, bedes du også uploade opsigelsen fra din tidligere ansættelse.)
 • Anerkendelsesbrev fra din a-kasse eller fra kommunen
  Vi skal have en kopi af dit ’ret til dagpenge-brev’ som du får fra din a-kasse, når du bliver anerkendt til at modtage dagpenge, eller dokumentation på at du er tilmeldt jobcenteret som ledig jobsøgende og har ret til at modtage kontanthjælp fra kommunen.
 • Udbetalingsbreve fra din a-kasse eller fra kommunen
  Vi skal have kopi af samtlige af dine udbetalingsbreve fra din a-kasse eller fra kommunen, hvis du har nået at modtage nogle af disse, når du anmelder din skade. Vi skal bruge disse breve som dokumentation for at du går arbejdsløs.

For at behandle din anmeldelse så hurtigt som muligt, skal du uploade samtlige dokumenter til os. Vi beder dig derfor vente med at ansøge, indtil du kan uploade alle dokumenterne samtidigt.

Du skal logge på med MitID for at kunne ansøge om erstatning.
 


Ved midlertidig uarbejdsdygtighed skal du uploade:

 • Samtykkeerklæring
  Du bedes printe og udfylde og underskrive samtykkeerklæringen (pdf)
  Vi skal bruge din samtykkeerklæring for at kunne indhente oplysninger om din midlertidige uarbejdsdygtighed hos din læge. Det er derfor også vigtigt, at du noterer både navn og adresse på din læge i anmeldelsesskemaet på vores hjemmeside.

Hvis din midlertidige uarbejdsdygtighed skyldes en ulykke, og du har været på skadestuen eller hospitalet, kan du uploade udskrift fra ulykken på Sundhed.dk til os. Så kan vi behandle sagen direkte ud fra dette og behøver ikke kontakte din læge. Derved bliver behandlingstiden meget kortere.

For at behandle din anmeldelse så hurtigt som muligt, skal du uploade samtlige dokumenter til os. Vi beder dig derfor vente med at ansøge, indtil du kan uploade alle dokumenterne samtidigt.

Du skal logge på med MitID for at kunne ansøge om erstatning.

 

Andre forsikringer

For andre skadeanmeldelser beder vi dig om at e-maile os på:

skade@bnpparibascardif.dk

eller ring til os hverdage 9-16:

+45 80 70 20 80

Anmeldelsesblanketten pr post sendes til:
BNP Paribas Cardif
Postboks 73,
2770 Kastrup

Behøver du sende dokumenter?

Send dine dokumenter trygt og sikkert.

Læs mere