Brugervilkår

Om BNP Paribas Cardif

De svenske forsikringsselskaber BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB er repræsenteret i Danmark gennem sine filialer BNP Paribas Cardif Forsikring, der er filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, og BNP Paribas Cardif Livsforsikring, der er filial af BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB.

Forsikringsselskaberne ejes af moderselskabet BNP Paribas Cardif Nordic AB, som er en del af den franske bank BNP Paribas virksomhed.

Yderligere oplysninger om BNP Paribas Cardifs organisation og virksomhed finder Du på vores website på adressen www.bnpparibascardif.dk.

Oversigt:

Brugervilkår

1 Introduktion

Dette website administreres af BNP Paribas Cardif Nordic AB. Indholdet på websitet tilhører BNP Paribas Cardif Nordic AB, BNP Paribas Cardif Försäkring AB, BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, BNP Paribas Cardif Forsikring, som er filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, og BNP Paribas Cardif Livsforsikring, som er filial af BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB (nedenfor med fællesbetegnelsen "BNP Paribas Cardif") og er beskyttet af ophavsretten, varemærkeretten og andre immaterielle rettigheder samt ejendomsretlige reguleringer. BNP Paribas Cardif ("Vi") har udarbejdet dette websted ("Webstedet") til vores kunder ("Du", "Dig").

Disse brugervilkår regulerer Din benyttelse af Websitet. En forudsætning for, at Du kan bruge Websitet og downloade information fra Websitet er, at Du accepterer brugervilkårene. Ved at benytte Websitet eller downloade indhold fra dette accepterer Du fuldt ud brugervilkårene.

2 Vores forpligtelse over for dig

BNP Paribas Cardif stræber efter at vedligeholde Websitet på en acceptabel og korrekt måde. BNP Paribas Cardif har ikke under nogen omstændigheder ansvar for omkostninger, tab eller skader (uanset om det er tilfældige skader eller følgeskader), som kan være opstået i forbindelse med, at Du har læst eller benyttet Websitet, har haft problemer med at anvende det eller har fået adgang til det. BNP Paribas Cardif har heller ikke ansvar for tab af de oplysninger, som Du har skaffet Cardif.

Adgang til Websitet kan midlertidigt eller permanent begrænses eller ophæves uden forudgående varsel.

3 Frakoblingsklausul for garantier

Oplysninger på Websitet skaffes "som de er", hvis intet andet udtrykkeligt er angivet i disse brugervilkår.

BNP Paribas Cardif stræber altid efter at skaffe korrekte, pålidelige og aktuelle oplysninger. I den udstrækning gældende love tillader det, fraskriver BNP Paribas Cardif sig alle garantier, såvel direkte som indirekte. BNP Paribas Cardif giver således ingen garantier og løfter om rigtighed, pålidelighed, aktualitet eller fuldstændighed i forbindelse med de oplysninger, der er til rådighed på Websitet, eller om at adgang til Websitet altid vil fungere uden forstyrrelser.

BNP Paribas Cardif fraskriver sig alt ansvar for hændelser, der er uden for vores ansvarsområde og kontrol, og som umuliggør adgangen til Websitet.

I den udstrækning gældende love tillader det, fraskriver BNP Paribas Cardif sig ansvar for alle direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader samt for tab, som kan være opstået i forbindelse med eller som følge af indholdet på Websitet, adgang til Websitet eller benyttelse af indholdet på Websitet. BNP Paribas Cardif giver ingen garantier for, at Websitet, de tjenester der er til rådighed på Websitet, oplysninger, software eller andet materiale, der kan downloades fra Websitet, er uforstyrrede, fejlfrie eller frie for virus eller andre skadevoldende komponenter. Du anbefales derfor at benytte et egnet antivirusprogram og anden sikkerhedssoftware.

Vær venligst opmærksom på, at internettet eller e-mails ikke er garanteret sikre. Vi råder dig til at tage forholdsregler mod dette, inden Du skaffer os personlige og fortrolige oplysninger via e-mail. Når Du sender oplysninger til os via e-mail, sker det således på egen risiko.

Du accepterer, at du selv har det fulde ansvar, når du benytter Websitet. Du godkender endvidere, at ingen garantier, forbehold, forpligtelser, erstatningskrav eller lignende (udtrykkeligt angivet eller underforstået) kan gøres gældende i forhold til BNP Paribas Cardif, i den udstrækning loven tillader.

Oplysninger på Websitet må ikke under nogen omstændigheder betragtes som råd, anbefalinger eller lignende i forbindelse med påtænkte investeringer eller andre transaktioner. Hvis Du har behov for forsikringsrelaterede eller finansielle råd eller lignende, bør Du derfor kontakte en forsikrings- eller finansrådgiver eller en anden professionel rådgiver.

Adgang til produkter eller tjenester online kan for visse personer være begrænset ifølge loven i det land, hvor de er statsborgere eller bosat. Dette gælder især personer, der befinder sig i USA, Australien, Canada eller Japan.

Produkter og tjenester kan blive begrænset over for de omtalte personer, hvis BNP Paribas Cardif vurderer (uden at være nødt til at bevise det), at en fuld levering kan være i strid med lovgivningen i personernes hjemland eller et andet land.

4 Links

Links på Websitet kan føre til andre websites, der indehaves af personer eller organisationer, som er uden for BNP Paribas Cardifs kontrol. BNP Paribas Cardif har ikke ansvar for rigtigheden af indholdet eller på nogen anden måde for informationerne på disse websites. BNP Paribas Cardif har ikke noget ansvar for tab eller skader, der kan være opstået som følge af indhold på disse Websites. Adgang til et sådant Website sker udelukkende på egen risiko.

5 Cookies

BNP Paribas Cardifs Website indeholder cookies. Her kan du læse mere om hvordan vi bruger cookies på vores Website.

6 Forbehold

BNP Paribas Cardif forbeholder sig retten til når som helst og efter eget ønske at foretage opdateringer og ændringer i brugervilkårene uden forudgående varsel. Vær venligst opmærksom på dette ved at gennemlæse brugervilkårene med jævne mellemrum, når du logger på og bruger Websitet.

BNP Paribas Cardif forbeholder sig retten til når som helst og efter eget ønske at tilføje, modificere eller forbedre oplysninger eller indhold på Websitet uden forudgående varsel.

BNP Paribas Cardif forbeholder sig retten til når som helst og efter eget ønske at opdatere Websitet eller afbryde eller på anden måde begrænse brugen af det uden forudgående varsel.

7 Begrænset anvendelse

Varemærker, logoer samt servicemærker benævnes samlet "Varemærker".

Alt indhold på Websitet i form af tekst, grafik, billeder, design, software og andet indhold på Websitet tilhører BNP Paribas Cardif eller dennes licensgivere og samarbejdspartnere.

De Varemærker, der findes på Websitet, er enten vores egne registrerede eller uregistrerede Varemærker eller Varemærker, der tilhører andre.

Varemærker, der tilhører BNP Paribas Cardif, og som findes på Websitet, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt tilsagn fra BNP Paribas Cardif.

Misbrug af Varemærker eller af noget andet indhold, der forekommer på Websitet, er strengt forbudt.

Du må downloade en kopi af den information, der ligger på Websitet, til personligt brug, men ikke til erhvervsmæssig anvendelse.

Ingen dokumenter eller dertil knyttet grafik må på nogen måde modificeres eller ændres.

Websitets grafik må ikke bruges adskilt fra den tilhørende tekst på Websitet.

BNP Paribas Cardif Nordic AB's copyright-logo (dvs. "© BNP Paribas Cardif") skal fremgå af samtlige udskrifter og kopier fra Websitet.

Websitet eller nogen som helst tilhørende del må ikke kopieres, sælges, videresælges, reproduceres eller bruges til erhvervsmæssige formål, med mindre en sådan anvendelse på forhånd er skriftligt godkendt af BNP Paribas Cardif.

BNP Paribas Cardif bevilger ikke og tilkender ikke Dig nogen direkte eller indirekte rettigheder udover dem, der er tydeligt angivet i brugervilkårene.

Alt indhold på Websitet indehaves af BNP Paribas Cardif med ejendomsret, eller det er givet i licens eller på anden måde godkendt til anvendelse af BNP Paribas Cardif.

Al forbudt anvendelse eller distribution af materiale på Websitet kan være i strid med gældende varemærkeret og andre immaterielretlige regler eller anden lov og kan sanktioneres med såvel civilretligt som strafferetligt ansvar.

8 Behandling af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive behandlet af BNP Paribas Cardif og kan blive videregivet til behandling i et andet selskab inden for den koncern, som BNP Paribas Cardif tilhører, eller til en af BNP Paribas Cardifs samarbejdspartnere inden for eller uden for EU- og EES-området. Motivet til behandlingen er, at personoplysningerne er nødvendige, for at BNP Paribas Cardif kan indgå forsikringsaftalen eller opfylde sine pligter ifølge f.eks. aftaler, love eller andre bestemmelser. Personoplysningerne kan desuden blive behandlet til forretnings- og produktudvikling såvel som til informations-, statistik- og markedsføringsformål.

Visse oplysninger, f.eks. følsomme personoplysninger om dit helbred, kan indhentes og kan blive behandlet i forbindelse med risikovurdering eller skaderegulering. Personoplysningerne kan desuden indhentes og kan blive behandlet for at forhindre bedrageri, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

For at beskytte Din personlige integritet behandler vi alle personlige oplysninger med stor forsigtighed. Dine personoplysninger vil derfor kun være tilgængelige for personer, der skal bruge dem for at kunne udføre deres arbejde og kun i den udstrækning, hvor det er nødvendigt.

BNP Paribas Cardif kan optage eller på anden måde dokumentere din telekommunikation med selskabet.

Forsikringsgiveren er personoplysningsansvarlig.

9 Markedsføring

Din kontaktinformation kan bruges til at forsyne Dig (via post, e-mail eller telefon) med information vedrørende produkter og tjenester, som leveres af os eller andre nøje udvalgte virksomheder.

Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføringsmateriale vedrørende produkter og tjenester, kan du kontakte os på følgende adresse:

BNP Paribas Cardif
Box 24110
SE 400 22 Göteborg
Sverige
Besøgsadresse: Mölndalsvägen 91

E-mail: info@bnpparibascardif.se

10 Ændring af og adgang til information

Du kan ændre og opdatere den information, som BNP Paribas Cardif har gemt om Dig, ved at kontakte os på en af de nævnte adresser.

Du kan rekvirere kopier af de oplysninger, BNP Paribas Cardif har om Dig, ved at kontakte os og bede om dette. Oplysningerne skaffes omkostningsfrit en gang om året. Ved yderligere forespørgsler bliver du debiteret et mindre administrationsgebyr.

11 Dine opslag på Websitet

Kommunikation eller materialer, som du slår op eller overfører til Websitet, med undtagelse af personoplysninger, kaldes samlet for "Din Information".

BNP Paribas Cardif forbeholder sig retten til efter behov at benytte kontaktoplysninger, som er modtaget i forbindelse med forespørgsler, for at formidle information og sende bekræftelser.

Bortset fra personoplysningerne vil BNP Paribas Cardif behandle al information, der skaffes elektronisk via Websitet eller på anden måde, som ikke-fortrolig information, der ikke er beskyttet af de immaterielretlige love. Ved at give os sådanne oplysninger accepterer du, at du ikke senere kan påberåbe dig copyright eller nogen anden rettighed til Din information.

BNP Paribas Cardif forbeholder sig retten til at benytte Din information til formål, som BNP Paribas Cardif bestemmer, hvilket omfatter, men ikke er begrænset til, reproduktion, overførsel af informationen samt publicering.

BNP Paribas Cardif forbeholder sig også retten til at bruge ideer, koncepter, teknikker eller anden viden, der ligger i Din information, til formål, som BNP Paribas Cardif bestemmer, hvilket omfatter, men ikke er begrænset til, udvikling, fremstilling eller markedsføring af Websitet og vores tjenester.

12 Kontakt os

Ved forespørgsler om indholdet på Websitet bedes du kontakte BNP Paribas Cardifs markedsafdeling på telefon +46 31 707 98 70.

13 Adgang til Websitet

Hvis du har problemer med at bruge Websitet sammen med en bestemt browser eller anden software, eller hvis en del af Websitet er svært at anvende, vil vi være glade for at høre om det.

Vedrørende spørgsmål og synspunkter om anvendelsen af Websitet bedes du kontakte os på info@bnpparibascardif.se.

14 Ugyldighed

Skulle en bestemmelse i brugervilkårene eller dele af dem vise sig at være ugyldig, skal dette ikke indebære, at brugervilkårene som helhed bliver ugyldige. I den udstrækning ugyldigheden i væsentlig grad påvirker parternes udbytte af præstationen ifølge brugervilkårene, skal der ske en rimelig regulering af brugervilkårene.

15 Anvendelig lov

Hvis intet andet udtrykkeligt fremgår af den ufravigelige lovgivning eller af brugervilkårene, skal dansk lov tilpasses ved vurdering og tolkning af brugervilkårene. Tvister i forbindelse med disse brugervilkår afgøres ved en svensk domstol.

16 Forskrifter

BNP Paribas Cardif Forsikring, der er en filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, og BNP Paribas Cardif Livsforsikring, der er en filial af BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, er underlagt Finanstilsynet i Danmark.