Skip to Content

Coronavirus

BNP Paribas Cardif følger nøje udviklingen af Covid-19

Coronavirussen

BNP Paribas Cardif følger nøje udviklingen af Covid-19

For at kunne sikre dig som forsikret en fortsat høj tilgængelighed, har vi besluttet at indføre foranstaltninger i vores nordiske virksomhed for at fortsat kunne tilbyde dig et højt serviceniveau.
Situationen
 omkring Coronavirussen ændrer sig dag for dag, og vi beder dig om tålmodighed, hvis vi ikke kan svare dig ligeså hurtigt som tidligere. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret på coronasmitte.dk og um.dk, der er udenrigsministeriets website.

For at gøre det lettere for dig, har vi valgt at samle de mest almindelige spørgsmål lige nu

 

 • Jeg er blevet hjemsendt. Kan jeg få erstatning fra forsikringen?

Nej, forsikringen dækker ikke hjemsendelse. Forsikringen dækker i tilfælde af, at du har modtaget en opsigelse fra din arbejdsgiver. Hvis du, efter din hjemsendelse, modtager en opsigelse fra din arbejdsgiver, beder vi dig gøre følgende:

Når du modtager godkendelsesbrev fra din A-kasse med dato for ret til dagpenge, anmeld online via www.cardif.dk, under anmeld skade. Hav brevet om ret til dagpenge, ansættelseskontrakt, samt kopi af den opsigelse, som du har modtaget fra din arbejdsgiver, klar og upload disse dokumenter sammen med anmeldelsen.
Vær opmærksom på arbejdskravet for dækning for din forsikring.

 

 • Er jeg dækket hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Ja, du er dækket, hvis din arbejdsgiver går konkurs, og du i øvrigt opfylder forsikringens arbejdskrav. Du vil være dækket, når du har overstået opsigelsesvarslet, som du har i henhold til din ansættelseskontrakt og når du får ret til dagpenge og er tilmeldt jobcenter.  

Når du har modtaget brev fra din A-kasse om dato for ret til dagpenge, beder vi dig om at anmelde online via www.cardif.dk under anmeld skade og have brevet om ret til dagpenge, ansættelseskontrakt, samt kopi af den opsigelse du har modtaget fra din arbejdsgiver klar og uploade disse dokumenter sammen med anmeldelsen.

 

 • Hvad sker der, hvis jeg mister mit job som følge af Covid-19?

Se i de gældende forsikringsbetingelser omkring, hvad der gælder, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. De samme betingelser gælder som for "almindelig" arbejdsløshed, dvs. ingen særlig undtagelse for Covid-19.

Har du spørgsmål omkring A-kassen? Besøg din A-kasses hjemmeside for at få flere oplysninger om, hvad der gælder, hvis du bliver arbejdsløs
Link til A-kasser i Danmark:
https://www.a-kasser.dk

 

 • Jeg er sygemeldt på grund af Covid-19. Kan jag få erstatning fra forsikringen?

Se i de gældende forsikringsbetingelser omkring, hvad der gælder, hvis du bliver sygemeldt. Hvis du er syg i mere end 14 dage og du forventer at være syg i mere end 30 dage, beder vi dig ringe til os på 8070 2080.

Har du spørgsmål angående sygedagpenge, så gå ind på  www.borger.dk for mere information om hvordan reglerne er i forbindelse med coronavirus.

 

 • Hvad sker der, hvis jeg sættes i karantæne? Kan forsikringen dække noget?

Nej, forsikringen dækker ikke alene fordi du er i karantæne. Hvis du er sygemeldt i mere end 30 dage og modtager sygedagpenge fra din A-kasse, eller hvis du modtager dagpenge fra din A-kasse, fordi du er blevet opsagt fra dit arbejde, kan forsikringen yde erstatning. Vi yder ikke erstatning, hvis du ikke er syg.

 

 • Hvad sker der, hvis jeg tegner forsikring i dag og bliver afskediget i morgen?

Forsikringen har en kvalifikationsperiode, inden selve forsikringsdækningen træder i kraft. Du kan se i betingelserne hvor lang perioden er for ufrivillig arbejdsløshed. derfor vil opsigelse allerede 1 dag efter tegning af forsikringen ikke være dækket.

 

 • Hvad sker der, hvis jeg tegner forsikring i dag og bliver syg af Covid-19 i morgen?

Forsikringen har en kvalifikationsperiode, inden selve forsikringsdækningen træder i kraft. Du kan se i betingelserne hvor lang perioden er. derfor vil en hændelse allerede 1 dag efter tegning af forsikringen ikke være dækket.

 

 • Har du lige tegnet eller overvejer at tegne forsikring i forbindelse med et nyt lån – skal du være opmærksom på:

Kvalifikationsperiode: Ved kvalifikationsperiode forstås tidsperioden, der løber fra det tidspunkt, hvor du indgår aftale om at blive omfattet af forsikringen til det tidspunkt, dækningen træder i kraft. Der ydes ikke forsikringsdækning for hændelser opstået i kvalifikationsperioden.

Karensperiode: Ved karensperiode forstås tidsperioden fra din første skadedag til vi dækker din månedlige ydelse. Læs i betingelserne for præcise detaljer om længden på netop din karensperiode.

 

 • Hvis jeg allerede har forsikring, kan jeg så få erstatning fra forsikringen i disse tider, eller er der undtagelser fra omstændigheder som Covid-19?

Har du allerede en forsikring, gælder betingelserne ganske ligesom inden Covid-19. Bemærk, at der altid er begrænsninger i betingelserne og at nogle forsikringer indeholder undtagelser, der omfatter Covid-19.

 

 • Dækker dødsfaldsdækningen, hvis dødsfaldet sker på grund af Covid-19?

Ja, forsikringen dækker dødsfald, der sker på grund af Covid-19

 

 • Til dig der har brug for at anmelde en skade i forhold til Covid-19

For mere information og detaljer om din forsikringsdækning, beder vi dig læse dine forsikringsbetingelser. Skadeanmeldelsen kan du som sædvanligt klare digitalt. Se mere på: https://bnpparibascardif.dk/anmeld_skade

Alternativt kan du kontakte vores kundeservice på telefon 70 80 20 80, som kan sende dig en skadesanmeldelse.

 

 • Øvrig information

Du kan også søge efter information om, hvordan coronavirus kan komme til at påvirke dig på din banks eller øvrige forsikringsselskabers hjemmesider.

 

Vær opmærksom på, at der kun tegnes forsikring i forbindelse med oprettelse af nye lån.

For mere information om hvordan vi behandler sager relaterede til Covid-19, venligst ring os pr telefon 80 70 20 80.

Kontakt os

Vi har åbent alle hverdage:
9.00 - 16.00

Tel: +45 80 70 20 80

Email: info@bnpparibascardif.dk