Skip to Content

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice (for information) eller skadeafdeling (for skadesager), hvis du har spørgsmål.

Klagemulighed

Hvis du ikke er tilfreds

Det er vigtigt for os, at du som kunde er tilfreds, og vi arbejder kontinuerligt med at forbedre vores service, vores produkter og vores arbejdsrutiner. Vores kunders meninger, synspunkter og eventuelle klager er værdifulde for os og giver os mulighed for at udvikle os som forsikringsselskab.

BNP Paribas Cardifs Klagenævn

Hvis din klage ikke gælder erstatning i en bestemt skadesituation, men handler om utilfredshed med et forsikringsprodukt eller om vores service, kan du henvende dig til vores Klagenævn. Nævnet har medlemmer fra forskellige funktioner for at sikre, at din klage bliver retfærdigt og fuldstændigt behandlet. BNP Paribas Cardifs Klagenævn behandler sager for virksomheder indenfor BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB samt deres filialer i Danmark.

Du er velkommen med dit ærinde til:
BNP Paribas Cardif Klagenævn
Postbox 24 110, 400 22 Gøteborg, Sverige.

I brevet skal du angive, hvad du er utilfreds med og hvorfor. Hvis du har skriftligt materiale, der kan underbygge dine synspunkter, eller breve du har modtaget fra os, beder vi dig vedlægge dem. Når vi har modtaget din klage, vil Klagenævnet behandle sagen, så snart det er muligt. Ansvarlig for klager er Kristin Adolfsson.

BNP Paribas Cardifs Skadenævn

Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning angående en skade kan du få sagen revurderet direkte hos skadesbehandleren, eller du kan skriftligt anmode om at beslutningen revurderes i BNP Paribas Cardifs Skadenævn. BNP Paribas Cardifs Skadenævn behandler sager for virksomheder indenfor BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB samt deres filialer i Danmark.

Du er velkommen med dit ærinde til:
BNP Paribas Cardif Skadenævn
Postbox 24110, 400 22 Gøteborg, Sverige

Hvis du ikke er tilfreds efter den endelige beslutning i klagespørgsmålet er taget af BNP Paribas Cardif, findes der flere muligheder for at få din sag revurderet :

  • at forelægge sagen for Ankenævnet for Forsikring, eller

  • at rejse sag ved de almindelige danske domstole

Ankenævnet for Forsikring

Nævnet giver anbefalinger om, hvordan tvisten bør løses. Nævnet prøver ikke alle sager. For eksempel foretager det ikke medicinske vurderinger, når det gælder syge - og ulykkesforsikringer.

Klageskema kan rekvireres på www.ankeforsikring.dk eller ved at kontakte Ankenævnet for Forsikring på tlf.nr. 33 15 89 00.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
Postbox 360
1572 København V

Patientskadeankenævnet

Hvis dit spørgsmål drejer sig om medicinske vurderinger i forbindelse med livs-, syge- eller ulykkesforsikringer, kan det behandles af Patientskadeankenævnet. Nævnets udtalelse er rådgivende.

Yderligere oplysninger findes på www.stps.dk

Patientskadeankenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf: 41 71 50 00

Forsikringsoplysningen

Yderligere oplysninger findes på www.forbrug.dk/klageinstanser/forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen
Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf: 41 71 50 00

Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Telefon: 72 20 60 00
Fax: 72 20 60 20
E-mail: aes@aes.dk
Sikker mail: Hvis du sender personfølsomme oplysninger til os, skal du sende det som sikker mail.

Ulykke

Drejer uenigheden sig om årsagssamenhæng eller fastsættelse af méngraden, har du også mulighed for at bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring komme med en vejledende udtalelse herom. Klageskema kan rekvireres ved at kontakte Arbejdsmakredets Erhvervssikring, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø, tlfn 72 20 60 00.