Kunder

Her hjælper vi dig med spørgsmål vedrørende dine forsikringer.

Ved Ulykkestilfælde

Vores ulykkesforsikringer gælder døgnet rundt i både arbejdstid og fritid. Forsikringen kan godtgøre omkostninger forårsaget af ulykker og yde erstatning, hvis du ikke kommer dig fuldstændigt efter ulykken.

Et ulykkestilfælde er defineret som en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

Hvis du har fået et varigt mén efter en ulykke, kan du være berrettiget til en erstatning, der udbetales som et engangsbeløb. Erstatningens størrelse afhænger af vurderingen af dit varige mén og størrelsen på din forsikringssum. Du kan også få strakserstatning ved knoglebrud, samt erstatning for udgifter til behandling, tandskade eller begravelseshjælp.